Datos del Personaje de EsPeOn DeSu KaShIrA

Kanaria
Kanaria

300/300
 (300/300)
1/1
 (1/1)